KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU DAWNEGO KINA "FALA"

Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej oczekiwanego sposobu zagospodarowania nieruchomości obejmującej budynek dawnego Kina „Fala”. Konsultacje potrwają do 26 marca 2019 r.

Konsultacje otwarte od 27 lutego 2019 do 26 marca 2019

Dodano 27 lutego 2019

Platforma E-konsultacje na stronie www.mojegizycko.pl (ekonsultacje.gizycko.pl/projekty) to miejsce, gdzie każdy może wyrazić swoją opinię na temat planowanych w Giżycku przedsięwzięć i inwestycji. Tu konsultujemy sprawy ważne dla mieszkańców i miasta. Zachęcamy wszystkich do podzielenia się swoimi poglądami, uwagami, propozycjami rozwiązań i współdecydowania o tym, co dzieje się w naszym mieście.

 

Nieruchomość stanowiąca teren byłego „Kina Fala” wraz z przyległym terenem zieleni urządzonej, na którym znajduje się plac zabaw, zlokalizowana w ścisłym centrum miasta Giżycka, stanowi przedmiot niniejszych konsultacji społecznych w zakresie zdefiniowania oczekiwań mieszkańców Giżycka co do sposobu zagospodarowania tego obszaru miasta. Odpowiednie zagospodarowanie tego kluczowego dla wizerunku miasta terenu wymaga poznania opinii i sugestii mieszkańców Giżycka. Prosimy zatem o wypełnienie poniższej ankiety w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, które potrwają do 26 marca 2019r.

 

Zapewniamy, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania ankietowego wykorzystane zostaną wyłącznie w celu poznania Państwa opinii na ten temat.

Uprawnionymi do udziału w ankiecie w wersji elektronicznej są mieszkańcy Giżycka, którzy ukończyli 16 lat i są zameldowai w Giżycku. Opinie można przekazywać od 25 styczia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Pytanie otwarte

Jakie są Państwa oczekiwania dotyczące sposobu ponownego zagospodarowania nieruchomości zabudowanej aktualnie budynkiem dawnego „Kina Fala” oraz placem zabaw i zielenią urządzoną, która ma zostać oddana w użytkowanie wieczyste wraz z jednoczesną sprzedażą znajdujących się na niej budynków (charakter budynku/ów oraz oczekiwana ich stylistyka)?

6
Pytanie otwarte

Jakie potrzeby publiczne powinny być uwzględnione przy ponownym zagospodarowaniu nieruchomości (np. rekreacyjne, kulturalne, komunikacyjne itp.)?

6

Komentarze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij